Dubbelcellsplisséer

Dubbelcellsplisséer (dubbla plisséer) är en dubbelcellig plisségardin där du inte kan se snörena. Den lämpar sig ytterligt som mörkläggning. Den kan fås både som mellanglas- och frihängande produkt. Dubbelcellsplisséer har vunnit terräng de senaste åren då de är utmärkta som värme- respektive kallrasskydd. Givetvis finns de i en mängd färger och modeller. De kan fås både som helt raka men även sneda eller i specialformer.