Träpersienner

Träpersienner finns i 3 st olika breddmått 25 mm, 50 mm och 60 mm. De finns med laserade lameller eller i äkta träslag. Man kan välja smala eller breda band för att täcka igen hålen som bildas där linorna går eller så väljer man bara stegsnören och då förblir hålen synliga. Det finns ett antal färger att välja mellan om man vill ha de laserade. I äkta träslag finns ek, ask, lönn och bok.