Värmare

Vi saluför ett antal värmare med olika wattstyrka, både fasta och dimbara. Vi har kvartsvärmare och infravärmare. Kvartsvärmarna avger ett starkare sken men kan värma upp större ytor än infravärmarna. De kan monteras på väggen under markisen, stå på stativ eller monteras fast på bärprofilen under terrassmarkisen.